Tháp tài chính Phương trạch toàn cảnh- Tower cao 108 tầng tại Vĩnh Ngọc Đông Anh